Dąbrówno bez uzależnień

DĄBRÓWNO WYBIERA

Rodzaj kampanii: kampania z zakresu profilaktyki

Kategoria: profilaktyka uzależnień od alkoholu

Idea: promowanie zdrowych wyborów i prozdrowotnych wartości

Hasło: Dąbrówno wybiera

Zasięg: lokalny, teren Gminy Dąbrówno

Adresaci: dorośli mieszkańcy oraz młodzież Gminy Dąbrówno

Kampania społeczna „DĄBRÓWNO WYBIERA” stanowiła odpowiedź na skokowy wzrost wydatków na zakup alkoholu w naszej gminie. Z danych sprzedażowych za 2020 rok wynika, że we wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowych na  terenie gminy Dąbrówno (12 sklepów i 6 lokali gastronomicznych) wartość sprzedanego alkoholu wyniosła 3. 274. 677 złotych. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił gwałtowny wzrost wydatków na zakup alkoholu (w roku 2019 wartość sprzedanego alkoholu wyniosła 2. 640. 380 złotych). W ciągu ostatnich kilku lat wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy Dąbrówno utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 2. 600. 000 złotych.

 

Cele:

1) wzrost wiedzy mieszkańców na temat wartości sprzedawanego na terenie gminy alkoholu (poinformowanie o skokowym wzroście wartości alkoholu, sprzedanego na terenie gminy Dąbrówno  w roku 2020)

2) wzrost świadomości dokonywanych wyborów

3) zachęcenie odbiorców do prozdrowotnych wyborów

4) zmniejszenie ilości kupowanego i spożywanego alkoholu

Czas realizacji: czerwiec 2021 – październik 2021

Formy działań: 1) akcja plakatowa w 14 miejscowościach gminy Dąbrówno (w miejscach publicznych i instytucjach znajdujących się na terenie Dąbrówna). Plakaty „Dąbrówno wybiera” i „Dąbrówno wybrało” wyeksponowane zostały w miesięcznym odstępie czasowym.

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

„Kiedy kobieta spodziewa się dziecka, bardzo pragnie by urodziło się zdrowe. Często zmienia swoje nawyki, zaczyna się zdrowo odżywiać, więcej odpoczywa i dba o siebie, by zapewnić dziecku optymalny rozwój. Nie zawsze jednak zdaje sobie sprawę ze wszystkich czynników ryzyka. Wśród różnych toksycznych substancji, które mogą zaszkodzić dziecku w łonie matki, pierwsze miejsce zajmuje ALKOHOL. Badania udowodniły, że jest on znacznie bardziej szkodliwy dla płodu niż papierosy czy narkotyki.”

„Jak wykazały wyniki badań, w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych występuje co najmniej u 1 na 50 dzieci w wieku 7-9 lat. To 20 razy więcej niż dzieci z Zespołem Dawna. Jednak FASD można zapobiec. WYSTARCZY ZACHOWAĆ ABSTYNĘNCJĘ W CZASIE CIĄŻY.”

Alkohol etylowy zawarty w piwie, winie, wódce, drinkach, nalewkach jest taki sam i działa tak samo szkodliwie, choć występuje w różnych stężeniach!

Alkohol pity przez kobietę w ciąży może doprowadzić do poronienia lub wywołać zaburzenia rozwoju płodu, uszkodzić mózg i inne organy wewnętrzne”

 

(Informacje z broszur wydawnictwa edukacyjnego Remedium)

Gmina Dąbrówno przystąpiła do „Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej – Światowy Dzień FAS – ciąża bez alkoholu”. W ramach podjętych działań Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9 września 2021 roku uczestniczył w seminarium szkoleniowym organizowanym przez Sekcję Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gdzie wystąpił z prezentacją multimedialną pt. „FAS. Wszystko co powinniśmy wiedzieć”. Na terenie Gminy Dąbrówno (w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) zorganizowana została fotogaleria, mająca na celu rozbudzenie refleksji młodych kobiet, planujących posiadanie dziecka i poszerzenie wiedzy dotyczącej  wpływu alkoholu na ciążę.

1 porcja standardowa        Szklanka piwa = lampka wina = kieliszek wódki = ok. 10g czystego alkoholu etylowego

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciazabezalkoholu.pl

LEPIEJ ŻYĆ NIŻ PIĆ

Kampania społeczna „LEPIEJ ŻYĆ NIŻ PIĆ” przeprowadzona w 2018 roku, stanowiła odpowiedź na widoczny wzrost wydatków w budżetach domowych mieszkańców Gminy Dąbrówno, przeznaczanych na zakup napojów alkoholowych w punkach sprzedaży na terenie Gminy. Wartość alkoholu sprzedanego w 2017 roku w punktach na terenie Gminy wyniosła 2 miliony 635 tysięcy złotych. Adresatami kampanii byli wszyscy dorośli mieszkańcy Gminy Dąbrówno. Formy działań podejmowanych podczas kampanii: akcja plakatowa w 15 miejscowościach Gminy Dąbrówno. Plakaty wyeksponowane zostały w miesięcznym odstępie czasowym.

Celem kampanii było:

  • 1.Wzrost świadomości dokonywanych wyborów
  • 2.Wzmacnianie prozdrowotnych wyborów odbiorców kampanii
  • 3.Zmniejszenie ilości kupowanego i spożywanego alkoholu